Resello از ثبت دامین‌های org .net .com توسط کاربران ایرانی جلوگیری می‌کند

بر اساس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در پی تهدید اخیر و ناگهانی شرکت ریسلو (Resello) به‌عنوان بزرگ‌ترین ثبت‌کننده دامنه‌‌های اینترنتی ایرانی مبنی

ادامه