شهرداری تهران از ایده‌های استارت آپی با موضوع آلودگی هوا حمایت می‌کند

آلودگی هوا باعث شد تا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اعلام کند از ایده‌های استارت آپی برای حل این معضل استقبال خواهد

ادامه