آیا ویندوز سرور می‌تواند سهمی از بازار زیرساخت هایپرکانورجنس داشته باشد؟

زمانی که صحبت از زیرساخت هایپرکانورجنس (HCI) می‌شود، بحث به سوی تعداد محدودی استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه کشیده می‌شود، یا سخن از چندین

ادامه