قیمت آیفون های 7 و 7 پلاس وارد شده به کشور مشخص شد

به گفته ی رئیس اتحادیه ی دستگاه های مخابراتی، تمامی شرکت های وارد کننده ی قانونی آیفون، دارای مجوز خدمات از این اتحادیه هستند

ادامه